Israel-DeadSea

13

Feb

עץ ביאנקיני

כפר נופש ביאקניני גדל כמו עץ בים המלח

מדוע מספר עצים בפארק הזה הינם חזקים ועבים בעוד מספר עצים אחרים קטנים וחלשים?

עץ ביאנקיני פורח רוב ימות השנה בפעילות ושמחה ואהבה, הגזע שתול חזק באדמה הצחיחה והמלוחה, אבל עם אהבה העץ

פורח ופורח בכל ימות השנה ותורם מיופיו ויבולו לכל הבאים לבקר את עץ ביאניקני הפריחה של העצים החזקים והחלשים

משתלבים ביחד כמו אדם עם הטבע

“וייטע אלוהים גן בעדן ועץ החיים בתוך הגן”

העצים הם בעלי משמעות עמוקה וחיונית לבני האדם

 

Print

By admin|מתקני הכפר|0 comment